VAD ÄR KONSTSIM

Konstsim är…

Konstsim är en simidrott där utövaren, både med och utan musik, utför olika figurer och formationer i solo, par och lag. Momenten utförs både över, i och under vattenytan. Både tekniskt och konstnärligt utförande bedöms vid tävling. Med sina estetiska inslag och kopplingar till vatten, musik, dans samt starka flickor och kvinnor väcker konstsim reaktioner hos många olika intressentgrupper.

Konstsim kan beskrivas som en kombination av:

  • gymnaster som uppträder i, över och under vattenytan.
  • ett 400 m snabbsimslopp med liten chans att andas.
  • konståkningens figurer, hopp och rotationer i ett ostadigt medium.
  • vattenpolospelarens förmåga att lyfta sig upp ur vattnet med kraft och styrka samt dessutom med elegans.
  • en danskonstnärs uppträdande med koreografi, musiktolkning och publikkontakt.