Konstsim är en simidrott där utövaren, både med och utan musik, utför olika figurer och formationer i solo, par och lag. Momenten utförs både över, i och under vattenytan. Både tekniskt och konstnärligt utförande bedöms vid tävling. Med sina estetiska inslag och kopplingar till vatten, musik, dans samt starka flickor och kvinnor väcker konstsim reaktioner hos många olika intressentgrupper.